Financiële verantwoording

De voorbereidende werkzaamheden inclusief het ontwikkelen van de hier beschreven strategie en het tot stand brengen van de overdracht van kennis en materialen van het KIT naar Mondial Diagnostics is gefinancierd door Cattus Management BV, eigendom van Dr. Donald Kalff. Deze kosten zijn daarna omgezet in een lening van Cattus Management BV aan de Stichting Mondial Diagnostics. Daarnaast ondersteunt Donald Kalff de onderneming gedurende de eerste jaren met financiële donaties.

Inkomsten worden gegenereerd uit de verkoop van antigenen, uit licenties voor de productie en verkoop van diagnostische testen, uit demonstratieprojecten, en via kennisoverdracht en advieswerk. Deze inkomsten worden samen met de ontvangen donaties gebruikt om de operationele kosten te dekken. Overschotten uit de inkomsten zullen worden besteed aan het financieren van kennisoverdracht en demonstratieprojecten naar landen waar onvoldoende financiële steun kan worden verkregen, en aan het ontwikkelen van nieuwe producten (snelle diagnostische testen). Mondial Diagnostics, in samenwerking met partners, gaat ook subsidies aanvragen voor product ontwikkelingsprojecten, en verwacht in de toekomst tevens - op beperkte schaal - donaties aan te trekken om de doelen van de Stichting te ondersteunen.

 

Jaarlijkse Financiële Rapportage

De Stichting Mondial Diagnostics legt financiële verantwoording af via jaarlijkse financiële rapporten die worden gepubliceerd op deze website. Het meest recente rapport (2022) is nu beschikbaar.

Klik hier om een kopie van het financiële rapport te downloaden.

 

ANBI Publicatie

Klik hier om een kopie van het ANBI Publicatie Formulier 2022 te downloaden.